Indústria

Gestió d’uniformitat laboral: dispensació, trazabilitat, …

Oferim sistemes amb tecnologia avançada per al control de vestuari professional, accessoris i EPI, entre els quals destaquem nostres dispensadors de automàtics i màquines per retorn d’uniformes, així com sistemes de control d’entrada i sortida manual, control de peces per codi de barres o RFID.

Els nostres sistemes informàtics permeten:

  • Control d’ús i rotació de peces per part dels usuaris.
  • Control de dotació per a cada usuari.
  • Control de talles per a compres i reposicions de roba.
  • Estadístiques de l’ús de roba per tipus de peça, talla, etc.