Control de producció

Mitjançant la captura dels senyals de les màquines i la instal·lació d’un component electrònic per a la lectura dels senyals de pas dels articles, aquests senyals s’envien al programa per al registre del recompte dels articles processats.

El control de les persones que estan treballant en cada màquina el sistema ens permet:

  • Informes en temps real de la velocitat de la planta o producció de màquines o treballadors.
  • Mesures de productivitat en temps real per persones o màquines.
  • Control de rendibilitat de la planta.
  • Control d’accés del personal.